TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki to dni pamięci o tych, których już nie ma. Tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów bliskich, zapalanie zniczy, dekorowanie mogił. Odwiedzając nekropolie zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy wspomnienia. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają bliscy każdego z nas: dziadkowie, rodzeństwo, rodzice, przyjaciele, bliscy znajomych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie obchodzi dziesięciolecie funkcjonowania Pracowni Hemodynamicznej. Pracownia powstała 13 października 2000r. dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wielu środowisk życia społecznego m.in. lekarzy, dziennikarzy, polityków oraz przedstawicieli administracji szczebla samorządowego i wojewódzkiego. Dzięki niej w Tarnowie możliwe jest diagnozowanie i leczenie choroby niedokrwiennej serca. W pracowni prowadzone są nie tylko badania, ale i zabiegi ratujące zdrowie oraz życie – głównie badania koronarograficzne i zabiegi koronaroplastyki.

Już po raz 18 odbędzie się kwesta na rzecz odnowy nagrobków Starego Cmentarza w Tarnowie. To inicjatywa Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem.

Wzorem roku ubiegłego, prócz wszystkich oficjalnych uroczystości, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy, niepodległość świętujemy „dosłownie” na tarnowskich ulicach. Zachęcamy mieszkańców, aby na swoich samochodach i posesjach umieścili biało – czerwone flagi. Celem magistrackiej „akcji flaga” jest, aby ulice zabarwiły się na biało – czerwono. Przed rokiem odzew był imponujący.

Koszt obiektu to 436 tysięcy złotych, inwestycję w całości sfinansował budżet miasta Tarnowa. Boisko wielofunkcyjne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez. Zostało ono właśnie oficjalnie otwarte. Prezydent Ryszard Ścigała symbolicznie przekazał mieszkańcom klucze do niego.

Kapituła Konkursu „Innowacja Roku 2010” i jego organizator, Forum Biznesu, przyznały Azotom Tarnów tytuł Laureata Konkursu „Innowacja Roku 2010” – za innowacyjną instalację granulacji mechanicznej o zdolności produkcyjnej 1200 ton/dobę. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE.

Zgodnie z deklaracją Prezydenta Tarnowa na os. Legionów powstał profesjonalny tor rowerowy (dirt, pump track). Obiekt został oficjalnie otwarty i udostępniony mieszkańcom.

W piątek, 29 października, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej oraz Powiatu Ziemskiego kadencji 2006-2010, połączona z uroczystym wręczeniem nagród w konkursie „Nagroda Imienia Tadeusza Tertila”.

Podczas corocznego, Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej, które miało miejsce w Chorzowie, wybrano w trakcie Walnego Zebrania nowy zarząd na dwuletnią kadencję. Przewodniczącym został na kolejną kadencję Marcin Pałach z Tarnowa.

Perspektywa połączenia miasta z autostradą i ciągły wzrost liczby samochodów sprawiają, że już dziś trzeba podjąć kroki zmierzające do zwiększenia przepustowości ulic. Część tych rozwiązań jest obecnie w fazie realizacji, Tarnów czeka wiele inwestycji.

Znaczniki

Archiwalne