Odznaka Honorowa Gminy Miasta Tarnowa

Ukonstytuował się Konwent Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa. Można składać już wnioski o przyznanie tego wyróżnienia. - Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej może złożyć prezydent Tarnowa, przewodniczący Rady Miejskiej, klub radnych, grupa 5 radnych lub komisja rady oraz podmioty, które nie są osobami fizycznymi i mają siedzibę na terenie miasta – mówi sekretarz miasta, Aleksandra Mizera. Co ważne, mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej za pośrednictwem powyższych, potencjalnych wnioskodawców.

W skład konwentu wchodzą Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Ryszard Pagacz (przewodniczący), Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie Antoni Zięba (zastępca przewodniczącego), szefowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Maria Kanior (sekretarz), ks. bp. Wiesław Lechowicz oraz prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Halina Żmuda.

Przypomnijmy, odznaka ta może być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym. To wyjście naprzeciw głosom mieszkańców. Wnioski w sprawie nadania Odznaki powinny być składane do Konwentu, za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnowa, w dwóch terminach: do 31 marca i do 30 września każdego roku. Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć w poniższych dokumentach.

1. Uchwała Nr XXXVII/533/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

Uchwała NR XXXVII.pdf (500,4 kB)

 

1a. Uchwała Nr LIX/726/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

Uchwała Nr LIX_726_2014.pdf (96,4 kB)

 

2. Uchwała Nr XXXIX/553/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

Uchwała Nr XXXIX.pdf (88,7 kB)

 

2a. Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy MIasta Tarnowa

Uchwała Nr VII.pdf (414,1 kB)

 

2b. Uchwała Nr L/558/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

Uchwała Nr L_558_2018.pdf (88,9 kB)

 

 

3. Uchwały Konwentu o wyborze przewodniczącego, zastępcy i sekretarza

Uchwała Nr 1.pdf (267,5 kB)
Uchwała Nr 2.pdf (273,2 kB)
Uchwała Nr 3.pdf (264,2 kB)
Uchwała Nr 1_2015 - zmiana przewodniczącego Konwentu.pdf (269,9 kB)
Uchwała Nr 2_2015 - zmiana zastępcy przewodniczącego Konwentu.pdf (272,6 kB)
Uchwała Nr 1_2018 - zmiana przewodniczącego Konwentu.pdf (291,6 kB)

 

4. Uchwała Nr 4 Konwentu w sprawie regulaminu pracy Konwentu wraz z załącznikiem do uchwały Nr 4 (regulaminem)

uchwala nr 4.doc (22,5 kB)
Regulamin pracy Konwentu.doc (62,5 kB)

 

5. Regulamin nadawania i noszenia Odznaki - załącznik nr 4 do Uchwały 533/2013 

Regulamin nadawania i noszenia odznaki.doc (85 kB)

 

6. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa dla osób fizycznych

Wniosek dla osób fizycznych.doc (29,7 kB)

 

7. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa dla osób nie będących osobami fizycznymi

Wniosek dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi.doc (28,7 kB)

 

Odznaczeni:

Antoni Sydor 

15zp182.pdf (75,2 kB)

Barbara Wiatr

15zp183.pdf (75 kB)

Bogusława Romaniewska

18zp424.pdf (303,8 kB)

Barbara Prymakowska

18zp425.pdf (301 kB)

Mieczysław Sobol

18zp426.pdf (300,3 kB)

Roman Starzec

18zp427.pdf (297,7 kB)

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja