TARNÓW / Galeria / Galeria - Edukacja i Nauka / Galeria - Edukacja i Nauka 2011 / Happening Lizboński - "Aktywni Obywatele - Zmieniamy Europę"