1 października w tarnowskim Teatrze, Urząd Miasta Tarnowa wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz tarnowskich seniorów, organizują uroczyste obchody  II Tarnowskiego Dnia Seniora.

W związku z wystąpieniem w Tarnowie przypadku choroby zakaźnej pszczół podlegającej obowiązkowi zwalczania, Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2014r. miasto Tarnów uznane zostało za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 18 października 2014 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim. W ramach kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Ministra Rolnictwa przeprowadzi w dniach 9.09.2014 r. – 3.12.2014r. przegląd wszystkich doprowadzonych ogierów.

Mogą one wystąpić do końca miesiąca i w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi mieć wpływ na ciągłość świadczonych usług. Szczegóły poniżej.