Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie etap III” w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia mogą wystąpić utrudnienia w rejonie ul. Mościckiego (okolice Stacji Paliw ORLEN).

Od dnia 27 czerwca rozpoczyna się okres wakacyjny. Podobnie jak w ubiegłych latach, w typowo wakacyjnych miesiącach tj. w lipcu i sierpniu zostaną uruchomione dodatkowe kursy na linii nr 31 do basenu pod Górą Św. Marcina, a także linia nocna „N”. Na kilku liniach komunikacji miejskiej nie będą obsługiwane kursy wyszczególnione w rozkładach jazdy z oznaczeniem „W-nie kursuje w okresie wakacji”. Takie kursy zawieszane na okres wakacji występują w rozkładach jazdy linii nr 5, 6, 33, 206, 208, 210, 224, 225 i 239. Dodatkowo od dnia 1 lipca 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy linii nr 0, 1, 3, 9, 12, 24, 31, 206 i 224. Zmiany rozkładów jazdy obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Od czwartku, 18 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w przejściu podziemnym przy ul. Mickiewicza. Będą tam wykonywane pracę budowlane w ramach gwarancji.

Uprzejmie informujemy, że zostało przywrócone połączenie Urzędu Miasta Tarnowa z Systemem Rejestrów Państwowych obsługujących ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego. Tym samym obsługujemy interesantów bez ograniczeń.

W związku z czasowym brakiem połączenia Urzędu Miasta Tarnowa z Systemem Rejestrów Państwowych obsługujących ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego do czasu usunięcia awarii niemożliwa jest obsługa interesantów w pełnym zakresie.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w miesiącu czerwcu 2015 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W 2015 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Tarnowie w 2011 r. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie informację dotyczącą ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ilości ławników do wyboru na kadencję 2016 – 2019: