Proponowany porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 4 listopada 2010 roku o godz. 9.00:

Propozycja poszerzenia porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej:

PCB czyli polichlorowane bifenyle stanowią substancje stanowiące szczególne zagrożenie dla środowiska. Do 2000 r. były stosowane jako płyny hydrauliczne, smary odporne na wysoką temperaturę, do wyrobu opakowań, jako składniki farb drukarskich, jako dodatki w preparatach owadobójczych oraz dodatki do klejów i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych, w silnikach, transformatorach. Od 1 stycznia 2001 r. istnieje zakaz wprowadzania do obrotu substancji zawierających PCB.

Pobierz dokument dotyczący praw pacjenta:

Prezydent Miasta Tarnowa Zarządzeniem Nr 343/2010 z dnia 13 października 2010 r. ogłosił za konkurs na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Tarnowie, ul. Zagumnie 27.

Pobierz zarządzenie:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w ramach akcji „WSPÓLNIE POSPRZĄTAJMY MIASTO” mieszkańcy Tarnowa mogą wystawiać zużyty sprzęt gospodarstwa domowego i inne odpady wielkogabarytowe przed posesje – w przy¬padku mieszkańców domków jednorodzinnych, a przed domy lub obok wiat śmietnikowych – w przypadku budynków wielorodzinnych.

W piątek, 15 października, w Referacie Rejestracji Pojazdów i Referacie Uprawnień do Kierowania Pojazdami wykonano niezbędne prace informatyczne, pozwalające na połączenie z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększyło się bezpieczeństwo danych rejestrowanych samochodów.

Pobierz proponowany porządek obrad nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbędzie się w dniu 8 października (piątek) 2010 roku o godzinie 9.00:

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W związku ze zgłoszoną w dniu 29 września 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego inforrmacją Polskiego Biura Podróży Orbis Sp. z o.o., iż z dniem 28 września br. biuro złożyło wniosek o upadłość, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest zobowiązany na mocy ustawy o usługach turystycznych do zapewnienia turystom powrotu do kraju.