Aktywni na rynku pracy

Od nowego roku ruszył projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Na jego realizację miasto pozyskało blisko sześć milionów złotych. Fundusze zostaną przekazane na powrót do aktywności zawodowej osób z niepełną sprawnością. Jest to kolejne dofinansowanie, uzyskane na prace związane z uruchomieniem Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

W projekcie „Od bierności do aktywności” w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, weźmie udział ponad 200 osób niepełnosprawnych z terenu Tarnowa i subregionu tarnowskiego biernych zawodowo. Miasto pozyskało na ten cel blisko sześć milionów złotych, co stanowi 95 procent całej wartości projektu, pozostała kwota to wkład własny gminy.

Dla wszystkich uczestników zostanie opracowany indywidualny plan działania, co pozwoli objąć każdego z nich kompleksowym wsparciem uwzględniającym różne formy pomocy. Dla uczestników planuje się zorganizowanie szeroko pojętej edukacji zawodowej, staży, poradnictwa, treningu umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego oraz pośredniczenie w zatrudnieniu z ważnym elementem analizy rynku pracy, edukacji i wsparcia dla pracodawców.

Aby zwiększyć gotowość osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, w ramach projektu przewidziano też wsparcie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mające na celu przekonanie osób niepełnosprawnych o ich możliwościach. Po zakończeniu udziału w szkoleniach i stażu, dokonane zostaną oceny postępu procesu terapeutycznego. Uczestnicy uzyskają kompetencje, które zwiększą ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami, dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb. Część osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstającym w Parku Sanguszków.

Całkowita wartość projektu: 6.277.834,86 zł (zawiera wszystkie 9 zadań m.in.: identyfikacja potrzeb uczestników, organizacja konferencji, trening umiejętności społecznych, kursy, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, mieszkanie wspomagane)

Wkład własny: 313.891,75 zł  (5%)

Dofinansowanie: 5.963.943,11 zł (95%)

 


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja