TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

PKP PLK udostępni w pierwszej połowie lutego przejście dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem na ul. Tuchowskiej. Będzie można z niego korzystać przez 3 miesiące. Prace, które wykonają w tym czasie kolejarze nie będą kolidowały z takim rozwiązaniem.

PKP PLK przekazało miastu zaktualizowany harmonogram remontów wiaduktów, w związku z modernizacją linii kolejowej E30. Planowane prace potrwają w przypadku niektórych wiaduktów do końca 2016 roku.