TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / 250 uczestników, 3 tony odpadów

250 uczestników, 3 tony odpadów

3 tony odpadów zebrano w dziewiątym „Wiosennym sprzątaniu Wątoku”. Wzięło w nim udział 250 osób.

Byli to uczniowie z Szkoły Podstawowej Nr 15, Gimnazjum Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego nr 4, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Ochotniczego Hufca Pracy. Wspólnie sprzątali brzeg Wątoku przepływający przez Tarnów a także otoczenie zbiornika wodnego Kantoria przy ul. Piłsudskiego. Uczestniczący w akcji osadzeni z Zakładu Karnego w Mościcach, wysprzątali tereny przy rzece Biała poniżej ujścia Starego Wątoku i w rejonie ulicy Kassali.
- Wszystko przebiegło sprawnie. Zebraliśmy około 3 tony odpadów. To 2 tony mniej niż w roku ubiegłym. Najczęściej „wyławiane” odpady to: opakowania kartonowe, butelki plastikowe i szklane, worki foliowe, puszki metalowe, zdarzały się też szmaty, stare wiadra, skrzynki plastikowe. Były też fragmenty sprzętów wyposażenia mieszkań, kawałki opon, szkło okienne. Nie spotyka się już odpadów niebezpiecznych lub szczególnie uciążliwych takich jak zużyte akumulatory, oleje, części maszyn i urządzeń, których wiele znajdowano wcześniej - informuje Marek Kaczanowski kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.
Dla uczestników imprezy, sprzątanie było lekcją przyrody w terenie. W jego trakcie widzieli ślady żerowania i bytowania bobrów, które zadomowiły się nad Wątokiem czy stado młodych saren.

Znaczniki

Archiwalne