TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

W sobotę 4 kwietnia w Tarnowie przeprowadzona będzie Ogólnopolska Edycja Akcji „Motoserce - Krew Darem Życia – podziel się nimi”.

Replika „Panoramy Siedmiogrodzkiej” z specjalnym słuchowiskiem – to propozycja Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa skierowana do uczniów z miejskich szkół oraz grup zorganizowanych.

Marian Ogrodnik jest nowym dyrektorem Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Zastąpił na tym stanowisku Jana Gibałę, który przeszedł na emeryturę.

„Zostaw kopertę dla niepełnosprawnych, zyskasz coś więcej niż tylko pieniądze” to hasło rozpoczętej 2 kwietnia, tygodniowej ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Odbywać będzie się również w Tarnowie.

1 kwietnia 2009 w Urzędzie Miasta Tarnowa doszło do podpisania porozumienia pomiędzy prezydentem miasta, a firmą Impel Cleaning

23 szkoły ponadgimnazjalne z Tarnowa zaprezentowały swoją ofertę podczas VII Miejskich Targów Edukacyjnych. Odwiedziło je kilka tysięcy gimnazjalistów.

Nawiązanie strategicznego partnerstwa, omówienie wspólnych przedsięwzięć - tym zagadnieniom poświęcone było posiedzenie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie z prezydiami Młodzieżowych Rad Gminy Tarnów i Tuchów.

Bijące dzwony we wszystkich kościołach diecezji tarnowskiej, przypomniały 2 kwietnia o czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Zabrzmią o 21.37 w godzinę śmierci papieża.

Znaczniki

Archiwalne