TARNÓW / Galeria / Galeria - Kultura / Galeria - Kultura 2018 / Spotkanie wokół książki "Andrzej Bursa. Dzieła (prawie) wszystkie" z udziałem red. Wojciecha Bonowicza