TARNÓW / Galeria / Galeria - Edukacja i Nauka / Galeria - Edukacja i Nauka 2018 / Konferencja pt. Uwarunkowania efektów kształcenia w kontekście osiągalnych wyników egzaminów maturalnych