TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Wolne miejsca na bezpłatnych studiach w PWSZ w Tarnowie

Wolne miejsca na bezpłatnych studiach w PWSZ w Tarnowie

Największa tarnowska uczelnia publiczna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na rok akademicki 20/11 na kierunkach licencjackich i inżynierskich oraz studiach magisterskich z filologii polskiej stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest zatem szansa na zdobycie indeksu. II etap rekrutacji potrwa do 17 września włącznie.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność muszą w tym terminie zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, podać wymagane przez system informacje oraz wydrukować podanie i podpisać je własnoręcznie a następnie wraz z załącznikami dostarczyć do Punktu Rejestracji Kandydatów mieszczącym się w budynku głównym przy ul. Mickiewicza 8, pok. A123. PRK czynny jest od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób (nie jest wymagane upoważnienie) lub można wysłać pocztą, listem poleconym, na adres Uczelni: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, z dopisaną na kopercie nazwą kierunku.

Przypominamy, że studentom PWSZ zapewniamy wysoki poziom kształcenia, doskonałe warunki do nauki w nowych obiektach kampusu, stypendia i oczywiście bezpłatne studia stacjonarne.

Lista kierunków dysponujących wolnymi miejscami:

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny:
kierunek: administracja
specjalność: administracja publiczna studia niestacjonarne
kierunek: ekonomia
specjalności: agroekonomia, finanse przedsiębiorstw studia niestacjonarne

Instytut Humanistyczny:
kierunek: filologia polska
specjalności: filologia polska z animacją kultury lub poradnictwem logopedycznym lub medioznawstwem (studia nienauczycielskie), filologia polska z przedmiotem głównym język polski i przedmiotem dodatkowym język angielski lub język francuski lub język niemiecki (studia nauczycielskie), filologia polska z nauczyczaniem języka polskiego jako obcego (studia nauczycielskie) - studia stacjonarne

kierunek: filologia
specjalności:
filologia angielska (studia nienauczycielskie) studia niestacjonarne
filologia germańska (studia nienauczycielskie), filologia germańska z językiem angielskim (studia nauczycielskie) studia stacjonarne
filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim specjalistycznym (studia nienauczycielskie), filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim od poziomu początkowego (studia nienauczycielskie), filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język włoski - od poziomu początkowego (studia nienauczycielskie), filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język angielski (studia nauczycielskie) studia stacjonarne

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy:
kierunek: chemia
specjalność: chemia stosowana studia stacjonarne
kierunek: matematyka
specjalność: matematyka z informatyką (studia nauczycielskie), matematyka finansowa (studia nienauczycielskie) - studia stacjonarne
kierunek: ochrona środowiska - studia stacjonarne

Instytut Ochrony Zdrowia:
kierunek: fizjoterapia - studia niestacjonarne
kierunek: pielęgniarstwo - studia stacjonarne
kierunek: wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
specjalność główna: wychowanie fizyczne (studia nauczycielskie)
specjalność dodatkowa: gimnastyka korekcyjna lub edukacja zdrowotna

Instytut Politechniczny:
kierunek: elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne
kierunek: elektrotechnika - studia stacjonarne
specjalności: elektroenergetyka, układy sterowania i systemy pomiarowe - studia stacjonarne
kierunek: informatyka
specjalności: informatyka w sterowaniu i zarządzaniu, informatyka w telekomunikacji, inżynieria systemów informatycznych - studia stacjonarne
kierunek: inżynieria materiałowa
specjalność: technologia materiałów - studia stacjonarne

STUDIA MAGISTERSKIE:

Instytut Humanistyczny:
kierunek: filologia polska - studia stacjonarne i niestacjonarne

Znaczniki

Archiwalne