TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Konkurs "Pomysł na Mołopolskę"

Konkurs "Pomysł na Mołopolskę"

Trwa ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie konkurs "Pomysł na Małopolskę". Jego celem jest wyłonienie ciekawych propozycji inwestycji oraz przedsięwzięć strategicznych, które miałyby zostać zrealizowane w Małopolsce do roku 2020.

Konkurs trwa do 15 września. Zachęcamy uczniów, studentów i stowarzyszenia z Tarnowa do licznego udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Spośród 10 najwyżej ocenionych prac jury wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • studenci
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać poprzez stronę internetową konkursu.
W konkursie pojawiły się już pierwsze propozycje z Tarnowa, na które można oddawać swój głos. Stowarzyszenie Mościce XXI opracowało koncepcję, która miałaby być szansą na powstanie wielu nowych miejsc pracy w Mościcach i regionie tarnowskim.
Informacja o projekcie na stronie: www.moscicerazem.pl

Znaczniki

Archiwalne