TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Dzisiaj, 24 września o godz. 13.00 odbyło się pierwsze spotkanie członków Kapituły przyznającej „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” w 2010 r., za najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce związanej z Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim, obronioną w roku akademickim 2009/2010, absolwentom małopolskich szkół wyższych. To już IV edycja tego prestiżowego Konkursu.

W dniach 23-24 września 2010 roku w PWSZ w Tarnowie, w związku z 10. rocznicą powstania Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

Od września 2010 r. do maja 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie organizuje dla najmłodszych 15 odpłatnych interaktywnych wykładów z różnych dziedzin nauki: humanistyki, matematyki, ekologii, techniki, chemii, ekonomii, psychologii, archeologii oraz medycyny i promocji zdrowia. W czasie wykładów, mali studenci poznają fascynujący świat wielościanów i magiczne liczby. Dowiedzą się m.in. czy Homo Sapiens to Zdobywca Świata czy tylko..... duży ssak, co tak naprawdę łączy pszczoły miodne, brokuły i króliki, kiedy chemia staje się magią, skąd biorą się: ból, emocje i stres oraz jak zmierzyć skażenie środowiska.

Największa tarnowska uczelnia publiczna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na rok akademicki 20/11 na kierunkach licencjackich i inżynierskich oraz studiach magisterskich z filologii polskiej stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest zatem szansa na zdobycie indeksu. II etap rekrutacji potrwa do 17 września włącznie.

Zakres tematyczny - Ochrona środowiska
Rodzaj wsparcia - Nagroda honorowa
Kto może złożyć wniosek?
1. Szkoły.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Media.
4. Samorządy.
5. Zarejestrowane związki gminne/powiatowe.
6. Podmioty gospodarcze.

Trwa ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie konkurs "Pomysł na Małopolskę". Jego celem jest wyłonienie ciekawych propozycji inwestycji oraz przedsięwzięć strategicznych, które miałyby zostać zrealizowane w Małopolsce do roku 2020.

Znaczniki

Archiwalne