TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Sprawa dotyczy zmian wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W myśl porozumienia zawartego właśnie ze związkami zawodowymi, w przyszłym rok kalendarzowym, otrzymają oni, o co najmniej sto złotych więcej wynagrodzenia zasadniczego na etat, najpóźniej od kwietnia.

Znaczniki

Archiwalne