TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego „Kropla Słońca” znane jest przede wszystkim z Festiwalu Psychologii oraz plenerowych „Śniadań i podwieczorków na trawie z… psychologią i nie tylko”, z inicjatyw na rzecz kobiet jak np. cykl „Pozytywna EGOistka”, ale jednym z ważnych dla nas obszarów działań są warsztaty rozwojowe dla studentów, których celem jest dopełnić wiedzy i umiejętności m.in. w trakcie studiów np. pedagogicznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, w dniach 20 i 21 maja, aktywnie uczestniczyli w Tarnowskich Dniach Elektryki 2014 zorganizowanych przez Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Honorowy Patronat Dni pod hasłem „TDE 2014 – nie tylko dla inżynierów” sprawował ks. Profesor Michał Heller.

Szkoła Szczepanika zaprasza nauczycieli geografii, młodzież gimnazjalną i  szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów  szkół podstawowych  na kolejny, już XIV  Piknik Geograficzny, który odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. 

W dniach 26-31 maja, startuje kolejna edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. To wydarzenie, które dzięki współpracy ponad 30 partnerów będzie obfitować w szereg interesujących wydarzeń w całej Małopolsce, w tym również w Tarnowie.

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie - Mościcach stale umacnia swoją pozycję jednej z najlepszych szkół technicznych w mieście. W tegorocznym rankingu Tygodnika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu, znalazło się na pierwszym miejscu w Tarnowie oraz na siedemnastym w województwie małopolskim.

21 grudnia 2007 r. Senat PWSZ podjął uchwałę, iż Święto Uczelni będzie obchodzone corocznie w maju, gdyż 19 maja w 1998 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o powołaniu z dniem 1 lipca Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie - pierwszej tego typu uczelni w  Polsce.

9 maja już po raz piętnasty ulicami Warszawy przeszła Parada Schumana, której uczestnicy wyrażają swoje poparcie dla idei integracji europejskiej. Po raz pierwszy wzięli w niej udział uczniowie czterech tarnowskich szkół podstawowych.

Znamy zwycięzców konkursu, który odbył się w SO nr 6 w Tarnowie.

Spotkanie odbędzie się 17 maja o godz. 10:15 Prelekcje poprowadzi dr Wacław Srebro.

Znaczniki

Archiwalne