TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Bony na innowacje NABÓR

Bony na innowacje NABÓR

Należysz do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i prowadzisz działalność w Małopolsce? W ramach bonów na innowacje możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 tys. złotych. Na ten cel Województwo Małopolskie zarezerwowało 16 mln złotych.

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Małopolscy przedsiębiorcy MŚP mogą pozyskać fundusze na tzw. duże i małe bony na innowacje. Pierwsze z nich to dofinansowanie do 100 tys. zł wydatków kwalifikowanych, natomiast drugie wynoszą do 50 tys. zł. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na zakup usług badawczo-rozwojowych lub usług w zakresie badań przemysłowych (także eksperymentalnych prac rozwojowych), bądź usługi dotyczącej wzornictwa.

Nabór do projektu trwa od 30 kwietnia do 2 października 2018 r. Wnioski konkursowe przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty, dostępne na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-012-18