TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Projekt „MMMP@ - Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w Sieci” to otwarty projekt szkoleń z zakresu strategii marketingowych w Internecie, przeznaczony dla przedsiębiorców i pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw z terenu Małopolski, realizowany w latach 2010- 2011.

 

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network oraz II Europejskiego Tygodnia MSP zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczął nabór kandydatów do projektu Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych- Menedżer Projektu. Projekt jest wdrażany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii PK (CTT PK), Enterprise Europe Network działający w CTT PK oraz ośrodek Europe Direct zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia i warsztaty.