TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W poniedziałek, 5 marca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poświęcone wdrażaniu bonów rozwojowych w województwie małopolskim.

Do końca lutego br. trwa nabór wniosków do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (POIR.03.02.01-IP.03-00-004/17). Specjalna pula środków (400 mln zł) dedykowana jest miastom średnim.

Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zaprasza na kolejne Seminarium Naukowe PWSZ poświęcone, tym razem, badaniom sytuacji geologicznej Tarnowa. Prelegent, dr inż. Tomasz Bardel, wykonał kilka tysięcy odwiertów, poświęcił wiele miesięcy ciężkiej pracy zarówno w terenie, jak i w pracowni, co finalnie dało efekt w postaci pierwszego od ponad siedemdziesięciu lat kompleksowego opracowania dotyczącego uwarunkowań geologicznych Tarnowa.

3 dni intensywnych spotkań, networkingu oraz poszukiwania kooperantów i partnerów. W ten sposób można podsumować kolejny z zakończonych elementów projektu Business Boost for Małopolska realizowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa. Na przełomie stycznia i lutego 10 przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP z Małopolski, wzięło udział w XXVI Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018.

Zgodnie z art. 50 ust.1 pkt 5b i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 21) podmiot transportujący odpady ma obowiązek dokonać wpisu do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy (obowiązek nie dotyczy podmiotów transportujących  własne, wytworzone przez siebie odpady).