TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje że, na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w seminarium "Innowacje bliżej nas". Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in możliwości pozyskania dotacji na projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Ponadto zostaną ogłoszone wyniki edycji regionalnych konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011".

Bezpłatne szkolenie pt.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, które odbędzie się 20 grudnia 2011 r. w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Szkolenie przeprowadzą eksperci z Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Małopolsce. Odbędzie się 13 grudnia
w Krakowie w hotelu Kossak.

Najdynamiczniej rozwijająca się organizacja wsparcia dla osób przedsiębiorczych w Polsce – kolejny raz w Tarnowie! PWP proponuje kontakty, konkretne działania, grupę współpracowników, lojalnych klientów, najskuteczniejsze narzędzia marketingowe, potęgę pracy w zespole dla dobra poszczególnych biznesów, szkolenia praktyków, działania wizerunkowe, nagrody. Ponad 190 nawiązanych współpracy i rekomendacji, zyski, duży rozgłos w mediach. Każdy z Państwa może mieć wpływ na kształt tej organizacji!