TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Tarnowie organizuje bezpłatne warsztaty.

Jesteś zainteresowany założeniem własnej firmy, ale nie wiesz od czego zacząć? - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na bezpłatne zajęcia warsztatowe pn. „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł”  

Szanowni Państwo.

Na stronach Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie pojawiła się informacja odnośnie terminu naborów do II tury Projektu "Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą- Region".

Do 28 stycznia potrwa nabór wniosków do pierwszego etapu projektu systemowego PARP Polski Most Krzemowy finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Zielony Pierścień Tarnowa działającej na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania: Zielony Pierścień Tarnowa działającej na terenie gmin:
Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  „Małe projekty”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trwa rekrutacja do projektu DOBRE PERSPEKTYWY, którego uczestnicy mogą zakładać działalność gospodarczą przy udziale unijnego wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego.

Projekt "Dobre perspektywy" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dotyczący wniosków unijnych związanych z informatyzacją przedsiębiorstw oraz wdrażaniem elektronicznego biznesu typu B2B- PO IG 8.2.