TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Rekrutacja do V edycji projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2” rozpocznie się 02 lutego i potrwa do 15 lutego 2012r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00, zaś do godz. 18.00 w dniach 3 lutego 2012 (piątek) oraz 10 lutego 2012 (piątek).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu) w terminie naboru w biurze projektu od poniedziałku do piątku. Dokumenty można dostarczyć przez osobę trzecią, jak również przesyłać w formie elektronicznej, faxem lub pocztą (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji), jednak istnieje konieczność osobistego dostarczenia oryginału dokumentów do biura projektu w terminie do 15 lutego 2012 do godz. 13.00.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu zaprasza do udziału w projekcie

 

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,

w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Centrum Szkoleniowe Advance zaprasza przedsiębiorców, osoby indywidualne pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką na dwudniowe warsztaty pisania wniosków unijnych. Warsztaty odbędą się w dniach 13 – 14 lutego 2012r., w hotelu Kazimierz w Krakowie.

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze (WPHI) serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z branży meblarskiej do udziału w Targach Meblarskich IMOB 2012, które odbędą się w Stambule w dniach 31.01-4.02.2012.

Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w nowym projekcie pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw dofinansowanym ze środków europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.):

 

Nabory na rok 2012- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Efektywne wykorzystanie energii – część 1

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii.

 

Nabory na rok 2012- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa priorytetu: Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne.

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Cel: wyłonienie projektów, przyczyniających się do stymulowania rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców.

 

Prezydent Miasta Tarnowa przekazał swoją bazę przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 30 grudnia 2011 r.